Opetus

Jyväskylän Flamencoyhdistys järjestää jäsenilleen säännöllistä flamenco-opetusta, joka perustuu yhdistyksen omaan, vuosittain opetuksen suunnittelun yhteydessä tarkastettavaan opetussuunnitelmaan. Opetuksen lähtökohtana on flamencon erityisluonne kulttuurisena taidemusiikkina ja -tanssina. Tanssin opetuksen tavoitteena on perehdyttää oppilaat flamencomusiikin rytmiikkaan ja eri lajien ominaispiirteisiin sekä flamencotanssin tekniikkaan ja ilmaisuun. Yhdistyksen opetuksen keskeiset arvot ovat tasavertaisuus ja yksilöllisyys. Tasavertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen tanssija saa tasavertaista kohtelua, ohjausta ja palautetta tasoryhmästään ja tanssitaustastaan riippumatta. Tasavertaisuuteen kuuluu myös jokaisen harrastajan mahdollisuus esiintyä yhdistyksen omissa näytöksissä. Näytösten järjestäminen kytkeytyy tiiviisti tanssinopetukseen; harrastajille tarjotaan mahdollisuus saada esiintymiskokemusta ja syventää oppimistaan sillä tavoin. Yksilöllisyys merkitsee sitä, että jokaisella oppijalla on oikeus saada omalle tasolleen sopivaa opetusta ja henkilökohtaista palautetta.

Jyväskylän Flamencoyhdistyksen tanssin opetuksessa opetetaan perustekniikkaa, tanssin rakennetta, flamencon terminologiaa, rytmejä ja musiikin tuntemusta eri lajien kautta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opetuksen päämääränä on johdattaa oppilaat pitkäjänteiseen työskentelyyn ja ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Opetuksessa edetään seuraavien tasojen mukaisesti: alkeet, alkeisjatkotaso, perustaso, jatkotaso ja edistyneet. Tasolta toiselle siirtyminen perustuu opettajien harkintaan siitä, miten oppilas hallitsee opetussuunnitelmassa kullekin tasolle määritellyt osaamistavoitteet. Yhden vuoden sisällöt opetetaan suunnilleen 30 tunnissa, eteneminen tasolta toiselle kestää yleensä vuodesta kahteen tai kolmeen vuoteen. Perustuntien eli koreografiatuntien lisäksi opetusohjelmaan kuuluvat opetusta täydentävät ja syventävät tekniikkatunnit.

2019 Jyväskylän Flamencoyhdistys ry | Yhteistyössä: Yhteisöagentti.

Ylös ↑