Tuntisisällöt 2022-2023

Koreografiatunnit

(Señoras/alkeet/alkeisjatko, perus-1, perus-2, perus-3, jatko-edistyneet)

Koreografiatunneilla tehdään koreografinen kokonaisuus, jonka kautta syvennetään flamencon lajien ja flamencotanssin rakenteen tuntemusta. Lisäksi harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa alla olevien tasokuvausten mukaisesti.

Señoras: Alkeet/alkeisjatko

Tunneilla opetellaan flamencon liikekielen perusteita, ja tutustaan laajemmin erilaisiin rytmeihin. Tavoitteena on vahvistaa koordinaatiota ja löytää flamencon liikekielelle ominainen painopiste.

Alempi perustaso / Perus-1

Tunneilla keskitytään 12-jakoisiin rytmeihin sekä vahvistetaan jalkojen perustekniikkaa ja koordinaatiota.

Ylempi perustaso / Perus-2 ja Perus-3

Tunneilla tavoitteena on vahvistaa rytmistä tarkkuutta, nopeutta ja vartalonkäyttöä sekä vahvistaa lajille ominaista ilmaisua.

Jatko-edistyneet

Tavoitteena on kehittää ja syventää lajille tyypillistä vartalonkäyttöä sekä vahvistaa persoonallista ilmaisutapaa ja omaa tanssijuutta. Tunnilla keskitytään koreografian valmistamiseen, joten tunnilla kävijöiden toivotaan osallistuvan useammalle kuin vain yhdelle viikkotunnille tekniikan vahvistamiseksi. Tunneille voi osallistua ainoastaan opettajan suosituksesta.

Tekniikkatunnit (60 min)

Tunneilla harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa sekä tehdään koreografisia sarjoja. Tuntien tavoitteena on erityisesti vahvistaa ja syventää perustekniikan hallintaa. Lukuvuonna 2022-20223 järjestetään erillisenä tekniikkatuntina ainoastaan jatkotason tekniikka 3 -ryhmä.

Oppilaalla on mahdollisuus niin halutessaan osallistua alkeisjatko-2, perus-1, perus-2 ja perus-3 -tasojen tunneille vain tekniikkaosuuteen. koreografiatunnin tekniikkaosuus kattaa oppitunnin ensimmäiset 60 minuuttia.

Flamante

Tunti on esiintyvän ryhmän repertuaaritunti.

2019 Jyväskylän Flamencoyhdistys ry | Yhteistyössä: Yhteisöagentti.

Ylös ↑