Tuntisisällöt

Koreografiatunnit

(alkeet, alkeisjatko, alempi perustaso, ylempi perustaso, jatko-edistyneet)

Koreografiatunneilla tehdään koreografinen kokonaisuus, jonka kautta syvennetään flamencon lajien ja flamencotanssin rakenteen tuntemusta. Lisäksi harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa alla olevien tasokuvausten mukaisesti. Jatko-edistyneiden oppitunnin kesto on 60 minuuttia ja señoras-alkeistason 75 minuuttia. Perustasoilla oppituntien kesto on 90 minuuttia, johon on sisällytetty osittain myös tekniikkatunti.

Alkeet 

Tunneilla tutustutaan flamencoon, flamencotanssin perustekniikkaan ja -rytmiikkaan sekä tehdään koreografiaa 4-jakoiseen rytmiin. Tunti on tarkoitettu aloittelijoille tai jo hieman flamencon perusteita tehneille harrastajille. Opetus mukautetaan oppilaiden tasoon.

Alkeisjatkotaso

Tunneilla opetellaan flamencon liikekielen perusteita, ja tutustaan laajemmin erilaisiin rytmeihin.

Alkeet lapset 10-14 v.

Tunneilla tutustutaan flamencoon ja flamencotanssin perustekniikkaan. Tunneilla harjoitellaan koputuksia, käsien ja ranteiden liikkeitä ja flamencolle ominaista rytmittelyä sekä tehdään improvisaatioharjoitteita. Tuntisarjoista kootaan lyhyt koreografia 4-jakoiseen musiikkiin.

Alempi perustaso

Tunneilla keskitytään 12-jakoisiin rytmeihin sekä vahvistetaan jalkojen perustekniikkaa ja koordinaatiota.

Ylempi perustaso

Tunneilla tavoitteena on vahvistaa rytmistä tarkkuutta, nopeutta ja vartalonkäyttöä sekä vahvistaa lajille ominaista ilmaisua.

Jatko-edistyneet

Tavoitteena on kehittää ja syventää lajille tyypillistä vartalonkäyttöä sekä vahvistaa persoonallista ilmaisutapaa ja omaa tanssijuutta. Tunnilla keskitytään koreografian valmistamiseen, joten tunnilla kävijöiden toivotaan osallistuvan useammalle kuin vain yhdelle viikkotunnille tekniikan vahvistamiseksi. Tunneille voi osallistua ainoastaan opettajan suosituksesta.

Rytmin paloja -tunti (60 min)

Rytmiikka ja Flamencon paloja-tunnit on yhdistetty Rytmin paloja-tunniksi, jolla lukuvuoden aikana tutustutaan flamencon kahteen eri paloon. Tunneilla tehdään koreografista sarjaa, paloille ominaista rytmiikkaa ja harjoitellaan tanssin säestämistä palmaksin. Palot voidaan valita oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

Tekniikkatunnit (60 min)

Tunneilla harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa sekä tehdään koreografisia sarjoja. Tuntien tavoitteena on erityisesti vahvistaa ja syventää perustekniikan hallintaa. Lukuvuonna 2018-2019 järjestetään erillisenä tekniikkatuntina ainoastaan jatkotason tekniikka 3 -ryhmä.

Flamante

Tunti on esiintyvän ryhmän repertuaaritunti.

2019 Jyväskylän Flamencoyhdistys ry | Yhteistyössä: Yhteisöagentti.

Ylös ↑