Koulutussäännöt

Lukuvuosi 2023–2024

Jyväskylän Flamencoyhdistyksen opetus perustuu yhdistyksen omaan opetussuunnitelmaan. Yhdistyksessä annettavan tanssin opetuksen lähtökohdat, tavoitteet ja keskeiset arvot löytyvät Opetus-sivulta.

1. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.8.2023. Tunneille ilmoittaudutaan ensisijaisesti Jyväskylän Flamencoyhdistyksen verkkosivuilta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Mikäli oppilaalla ei ole internetiä käytössään, tunneille voi ilmoittautua tekstiviestillä (p. 050 352 4257). Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi). Ilmoittautuessaan tunneille oppilas sitoutuu noudattamaan Jyväskylän Flamencoyhdistyksen koulutussääntöjä.

Vanhat oppilaat saavat tuntisuosituksen tiedotteessa. Tuntisuositus ei ole paikanvaraus, vaan tunneille on varattava paikka erikseen. Vanhojen oppilaiden tulee ilmoittautua perjantaihin 25.8.2023 mennessä. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös päätökset tuntien järjestämisestä tehdään ilmoittautumisten perusteella; jos ilmoittautuneita on liian vähän, tuntia ei järjestetä. Uudet, flamencoa tanssineet oppilaat voivat ottaa yhteyttä opettajiin, jotta voimme arvioida, mikä tasoryhmä on sopivin.

2. Ilmoittautumisen peruuttaminen ja opintojen keskeyttäminen

Ilmoittautumisen voi perua ja opinnot keskeyttää kirjallisella ilmoituksella, joka tehdään sähköpostilla yhdistyksen osoitteeseen opetus(a)flamencojyvaskyla.fi.

Syyslukukausi:
Mikäli oppilas peruu ilmoittautumisensa ennen syyslukukauden tuntien alkua, viimeistään perjantaina 25.8.2023, voi hän tehdä sen ilman kustannuksia. Jos oppilas tekee keskeyttämisilmoituksen syyslukukauden alettua, mutta ennen lukukausimaksulaskun eräpäivää, maksetaan keskeytysilmoitukseen mennessä olleiden tuntien määrä yksittäistunnin hinnan mukaan huolimatta siitä, onko oppilas käynyt tunneilla vai ei. Mikäli keskeyttämisilmoitus tehdään vasta lukukausimaksun eräpäivänä tai eräpäivän jälkeen, lukukausimaksu peritään oppilaalta kokonaisuudessaan huolimatta siitä, onko oppilas käynyt tunneilla vai ei. Lukukausimaksuja ei palauteta, mikäli oppilas keskeyttää opintonsa sen jälkeen, kun hän on maksanut ko. lukukauden tuntimaksut (ks. myös kohta 4. Poissaolot).

Ensimmäistä kertaa mukaan ilmoittautuneet (alkeet) voivat perua ilmoittautumisensa ilman kuluja syyslukukauden kolmen ensimmäisen tunnin jälkeen tai viimeistään perjantaina 15.9.2023. Lukukausimaksua ei peritä, mikäli oppilas tekee kirjallisen ilmoituksen opintojen keskeyttämisestä sähköpostilla (opetus(a)flamencojyvaskyla.fi).

Kevätlukukausi:
Kevätlukukauden peruutukset ja ryhmän vaihdot on tehtävä ennen kevätlukukauden alkua viimeistään perjantaina 5.1.2024 kirjallisella ilmoituksella opetuksen viralliseen sähköpostiin (opetus(a)flamencojyvaskyla.fi). Suullinen maininta opettajille ei riitä. Mikäli oppilas jää pois kevään opetuksesta ja tekee kirjallisen ilmoituksen 5.1.2024 mennessä, kevätlukukausimaksua ei peritä. Muussa tapauksessa lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan riippumatta siitä, onko oppilas käynyt tunneilla vai ei.

3. Lukukausimaksut

Lukukausimaksulaskut lähetetään oppilaille sähköpostitse syyskuussa ja tammikuussa. Lukukausimaksu kattaa yhden lukukauden tunnit (15 tuntia), eikä poissaolotunteja hyvitetä. Maksut maksetaan viimeistään eräpäivänä viitenumeroa käyttäen. Mahdollisista maksujärjestelyistä on sovittava erikseen ennen eräpäivää rahastonhoitajan kanssa (rahastonhoitaja(a)flamencojyvaskyla.fi). Maksumuistutuksiin lisätään huomautuslisä 5 € (muistutusaika 2 viikkoa). Syyslukukauden alussa jäseneksi liittyvät oppilaat saavat jäsenyyden puoleen hintaan (10 € vuonna 2023). Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu (20 € vuonna 2023) laskutetaan oppilaan vuoden ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä. Tiiviskursseilla on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen.

4. Poissaolot

Poissaolot voi korvata osallistumalla muille tunnille. Sopivia korvaustunteja ovat esi, koreografiatuntien tekniikkaosuus. Sovi korvaustunneista opettajien kanssa mielellään etukäteen. Poissaolot tulee korvata saman lukukauden aikana, ja joulukuun poissaolot voi korvata tammikuussa. Pitkäaikaisissa sairastapauksissa maksu tai osa maksusta voidaan palauttaa lääkärintodistusta vastaan tai vaihtoehtoisesti voidaan sopia poissaolojen korvaamisesta seuraavan lukukauden aikana.

5. Vastuu

Oppilaita ei vakuuteta Jyväskylän Flamencoyhdistys ry:n puolesta. Yhdistys suosittelee oppilaita hankkimaan oman vapaa-ajan vakuutuksen.  Oppilaan tulee ilmoittaa opettajalle, jos hänellä on jokin vamma, este tai sairaus, josta opettajan tulisi tietää. Yhdistys ei vastaa toimitiloihin jätetyistä tai unohdetuista tavaroista. Löytötavarat säilytetään pukuhuoneessa lukuvuoden ajan.

6. Muutokset opetuksessa

Opettajan sairastuessa pyritään tunnille järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään kaksi tuntia ennen oppituntia.

7. Tiedotus

Tiedottaminen oppitunneista ja muusta yhdistyksen toiminnasta hoidetaan pääasiassa sähköisesti (sähköposti ja yhdistyksen verkkosivut www.flamencojyvaskyla.fi). Yhdistyksellä on myös oma Facebook-ryhmä. Oppilas huolehtii siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla yhdistyksen oppilasrekisterissä (muutokset: tiedottaja(a)flamencojyvaskyla.fi). Tuntien yhteydessä voidaan jakaa paperisia tiedotteita ajankohtaisista asioista. Mäkituvan tanssisalilla on myös ilmoitustaulu. Seuraavan lukuvuoden lukujärjestys ja tuntisuositukset lähetetään jokaiselle henkilökohtaisesti sähköpostitse viimeistään elokuun alussa. Tiedot opetuksesta ja ilmoittautumisesta julkaistaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

8. Kuvien käyttö

Jyväskylän Flamencoyhdistyksen oppitunneilla ja tapahtumissa voidaan dokumentoida oppilasryhmien työskentelyä ja esiintymisiä. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää Jyväskylän Flamencoyhdistyksen julkaisuissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Ilmoita sähköpostitse tiedottajalle (tiedottaja(a)flamencojyvaskyla.fi), jos kuviasi ei saa käyttää yllämainituissa tarkoituksissa.

9. Yleisohjeita

Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. Saavu tunneille ajoissa. Jos jostain syystä myöhästyt, tule saliin keskeyttämättä muita. Läsnäolot merkitään tunnin alussa nimilistaan. Ulkokengät jätetään Mäkituvan eteiseen (ei pukuhuoneeseen). Tanssivarusteita tai muita tavaroita ei saa jättää Mäkituvalle, vaan ne otetaan mukaan aina tunnilta poistuttaessa. Purukumin ja makeisten syöminen tanssituntien aikana on kielletty. Oppilas saa halutessaan todistuksen osallistumisestaan Jyväskylän Flamencoyhdistyksen tunneille.

26.7.2023
Jyväskylän Flamencoyhdistys ry.

2019 Jyväskylän Flamencoyhdistys ry | Yhteistyössä: Yhteisöagentti.

Ylös ↑