Tuntisisällöt 2023-2024

Koreografiatunnit

(Alkeet/alkeisjatko, perus-1, perus-2, perus-3, jatko-edistyneet)

Koreografiatunneilla tehdään koreografinen kokonaisuus, jonka kautta syvennetään flamencon lajien ja flamencotanssin rakenteen tuntemusta. Lisäksi harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa alla olevien tasokuvausten mukaisesti.

Alkeet/alkeisjatko

Tunneilla opetellaan flamencon liikekielen perusteita, ja tutustaan laajemmin erilaisiin rytmeihin. Tavoitteena on vahvistaa koordinaatiota ja löytää flamencon liikekielelle ominainen painopiste.

Alempi perustaso / Perus-1

Tunneilla keskitytään 12-jakoisiin rytmeihin sekä vahvistetaan jalkojen perustekniikkaa ja koordinaatiota.

Ylempi perustaso / Perus-2 ja Perus-3

Tunneilla tavoitteena on vahvistaa rytmistä tarkkuutta, nopeutta ja vartalonkäyttöä sekä vahvistaa lajille ominaista ilmaisua.

Jatko-edistyneet

Tavoitteena on kehittää ja syventää lajille tyypillistä vartalonkäyttöä sekä vahvistaa persoonallista ilmaisutapaa ja omaa tanssijuutta. Tunnilla keskitytään koreografian valmistamiseen, joten tunnilla kävijöiden toivotaan osallistuvan useammalle kuin vain yhdelle viikkotunnille tekniikan vahvistamiseksi. Tunneille voi osallistua ainoastaan opettajan suosituksesta.

Tekniikkatunnit (60 min)

Tunneilla harjoitellaan flamencon perustekniikkaa ja rytmiikkaa sekä tehdään koreografisia sarjoja. Tuntien tavoitteena on erityisesti vahvistaa ja syventää perustekniikan hallintaa. Lukuvuonna 2023-2024 järjestetään erillisenä tekniikkatuntina ainoastaan jatkotason tekniikka 3 -ryhmä.

Oppilaalla on mahdollisuus niin halutessaan osallistua perus-1, perus-2 ja perus-3 -tasojen koreografiatunneille vain tekniikkaosuuteen. Koreografiatunnin tekniikkaosuus kattaa oppitunnin ensimmäiset 60 minuuttia.

Flamencojamit (60 min)

Kuinka saada jalkatyö itselle luontevaksi, rennoksi ja mukavaksi? Tällä kurssilla tehdään leppoisa laskeutuminen kohti vuorovaikutteista tekemistä, lähestymällä koputuksia ja rytmiikkaa kommunikaation suunnasta yhdessä kokeilemalla ja havainnoimalla. Tunnilla harjoitellaan myös säestämään tanssijaa tukevin palmaksin ja se sopii kaikille aloittelijoista edistyneempiin. Heitetään epämukavat tikistykset syrjään ja annetaan rytmin tulla omasta kehosta.

Huom! Jameihin ilmoittaudutaan viiden tunnin jaksoissa tai koko lukuvuodeksi.

Flamante

Tunti on esiintyvän ryhmän repertuaaritunti.

2019 Jyväskylän Flamencoyhdistys ry | Yhteistyössä: Yhteisöagentti.

Ylös ↑